Close
Geschiedenis

Geschiedenis

De historie van koninklijke muziekvereniging Apollo te Laren

Apollo is in juni 1879 opgericht door een negental muzikale heren. Hun grote liefde voor muziek zorgde ervoor dat Laren sindsdien een, vooral op gezelligheid gerichte, muziekvereniging rijker is. Deze gezelligheid kwam vooral naar voren wanneer tijdens kleine concerten waarbij de Larense bevolking al zingende Apollo begeleidde.

Ten tijde van de eerste wereld oorlog lagen de activiteiten van de vereniging noodgedwongen stil. In 1917 begon men weer met de eerste repetities. Daarna volgde een periode van grote bloei. Enkele goede concoursresultaten zorgde ervoor dat Apollo in 1928 in de 'eerste afdeling concert muziek' mocht plaatsnemen.

1929 was het jaar van het eerste jubileum. Apollo bestond 50 jaar. Om dit te vieren organiseerde Apollo een 'groot nationaal muziekconcours'. In de jaren daarna werd door Apollo in 1934 nog een concours georganiseerd. Helaas werd de florissante tijd wederom onderbroken, ditmaal door de tweede wereld oorlog.

In 1949 was het gelukkig weer tijd voor een feest. De oorlog was voorbij en Apollo had haar 70 jarig bestaan bereikt. Dit werd wederom gevierd met een groots concours. Vele prijzen werden uitgereikt, waarvan er zelfs twee waren geschonken door H.M. de Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.

Vier jaar later behaalde Apollo een promotie tot de afdeling 'uitmuntendheid fanfare'. In deze afdeling stond het volgende jubileum alweer voor de deur. 1954 was het jaar van het 75 jarig bestaan. Dit jaar werd extra bijzonder door de toekenning van het predikaat 'Koninklijk' door H.M. de Koningin.

In 1964 bestond Apollo uit zestig leden. Dat was een record aantal ooit. Apollo was naast de fanfare ook in bezit van een jeugdkorps en een drumband. De oprichting van de drumband was een groot succes. Door de sterke inzet van de 20 fanatieke leden klommen ze in de eerste acht jaar tot de afdeling uitmuntendheid.

Op 6 mei 1979 stond Laren een week lang volledig in het teken van het 100 jarige jubileum van Apollo. Ook kreeg Apollo na 25 jaar nieuwe pakken.

Het weekend van 3, 4 en 5 juni 2004 stond volledig in het teken van het 125 jarig bestaan van Apollo. Er waren activiteiten als een ster-mars, play-in en een heuse Night of the Proms in samenwerking met Cor Bakker. Natuurlijk mocht dit weekend de presentatie van de nieuwe uniformen niet ontbreken. De aanschaf van deze uniformen is door de Larense bevolking mogelijk gemaakt.

November 2006 was het aan de drumband om een jubileum te vieren. Het 50-jarig bestaan werd gevierd met een drumfestival waaraan verschillende drumkorpsen uit de regio deel namen.

In 2009 vierde Apollo haar 130-jarig bestaan. Een jubileum jaar waarin Apollo samen met het 60 jarige AEV de buitenrevue 2tact ten tonele bracht. Daarnaast vond er in het najaar een jubileumconcert in de sporthal De Braninkhal in Laren, een concert waarvan menig één dit het mooiste concert ooit vond. Een mooi compliment en goede motivatie om toe te werken naar ons volgende jubileum.

De historie van koninklijke muziekvereniging Apollo te Laren is een samenvatting van een aantal verschenen artikelen uit het tijdschrift 'Scholtampt'.

Bronnen: B. Frank, Scholtampt van Lochem, Historische vereniging Lochem-Laren, 1999